"Changing the Face 2011, Pushinsky Cinema" //projekt konkursowy//projekt zakwalifikowany do finalu konkursu//2011//
zespół: Maciej Chlebuś, Kamil Chmielewski, Wojciech Jasiński, Piotr Kuś