Lubuski Urząd Wojewódzki //konkurs na modernizację i rozbudowę budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim//wyróżnienie w konkursie//2010//
zespół: Maciej Chlebuś, Kamil Chmielewski