Kaplica Koszalin //Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie//projekt konkursowy//2011//
zespół: Maciej Chlebuś, Wojciech Jasiński, Piotr Kuś, Kamil Chmielewski